سرکتاب

سرکتاب چیست؟

سرکتاب یا طالع ابجدی که توسط استادان قدیمی در چند صد سال پیش بوجود آمده در حقیقت یک نوع فال است. که مانند فال ماه تولد، در فال ماه تولد بر اساس اینکه فردی در چه ماه ی به دنیا آمده است. یک فالی برای او در نظر گرفته می شود. برای هر ماه یکسری خصوصیاتی در نظر گرفته شده است. و گفته می شود هر کس در هر ماه ی بدنیا بیاد تحت تأثیر خصوصیات اون ماه قرار می گیرد. حالا سرکتاب هم به همین صورت است فقط با این تفاوت که سرکتاب برای بدست آوردن ماه مؤثر در سرنوشت فرد از نام افراد کمک میگیره و اساتید قدیمی باور داشتن که سرکتاب طالع هر شخص را به صورت کلی بیان میکند. اعتقاد بر اینکه نام هر فرد تأثیری در سرنوشت او دارد.

اینکه گفته میشه ماه تولد فرد یا نام فرد بر روی زندگی او تأثیر داره نفی اراده و اختیارانسان نیست. و این‌طور نیستکه سرنوشت هر فرد از قبل رقم خورده. منظور اینکه فقط تحت تأثیر اون شرایط قرار می گیره. برای مثل در نظر بگیرید شما در یک منطقه سرد سیری بدنیا آمده اید. شما انتخابی در بدنیا آمدن تان در آن منطقه را نداشته. خب حالا زندگی شما تحت تأثیر اون شرایط و منطقه ادامه پیدا می کند. و قطعاً شما می‌توانید از آن منطقه سرد سیری به منطفه دیگری مثلاً منطقه ای گرم خشک مهاجرت کنید. بنابراین انسان دارای اختیار است و لیکن موارد را خودش از قبل نمی تونه تعیین که ناخواسته تحت شرایط آن موارد قرار می گیره. که با داشتن اختیار می تونه شرایط زندگی خودش تغییر بده.

چطور سرکتاب میگیرند؟

پیش از گرفتن سرکتاب ابتدا باید با حروف ابجد آشنا بیشم. حروف ابجد از هشت نام: ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ تشکیل شده.

حروف ابجد دو نوع است: 1- ابجد صغیر 2- ابجد کبیر برای هر حرف از حروف ابجد کبیر و صغیر عددی اختصاص داده شده که به شرح زیر است:

حروف ابجد صغیر:

الف=1 ب=2 ج=3 د=4
هـ=5 و=6 ز=7 ح=8
ط=9 ی=10 ک=8 ل=6
م=4 ن=2 س=0 ع=10
ف=8 ص=6 ق=4 ر=8
ش=0 ت=4 ث=8 خ=0
ذ=4 ض=8 ظ=0 غ=4

حروف ابجد کبیر:

الف=1 ب=2 ج=3 د=4
هـ=5 و=6 ز=7 ح=8
ط=9 ی=10 ک=20 ل=30
م=40 ن=50 س=60 ع=70
ف=80 ص=90 ق=100 ر=200
ش=300 ت=400 ث=500 خ=600
ذ=700 ض=800 ظ=900 غ=1000

 

ابتدا باید ابجد نام و نام مادر فرد را محاسبه کنید.

مثلا فرض کنید سرکتاب ابجد کبیر فردی بنام  نیما به نام مادر مریم را می خواهیم حساب کنید.

ابتدا  ابجد کبیر نیما را بدست می آوریم که می شود ( ن=50+ ی=10+م=40+ا=1 ) 50+10+40+1= 101

سپس ابجد کبیر مریم  را بدست می آوریم که می شود( م=40+ر=200+ی=10+م=40) 40+200+10+40= 290

حالا ابجد نیما + ابجد مریم میکنیم 101+290 = 391

جمع کل را تقسیم بر 12 می کنیم  و بافیمانده را حساب می کنیم که در این مثال می شود 7 در نتیجه  سرکتاب فرد برج 7  یعنی میزان می شود.

در صورتی باقیمانده صفر شود ماه 12 را برای فرد در نظر می گیریم

 1. برج حمل (فروردین)
 2. برج ثور (اردیبهشت)
 3. جوزا (خرداد)
 4. سرطان (تیر)
 5. اسد (مرداد)
 6. سنبله (شهرویر)
 7. میزان (مهر)
 8. عقرب (آبان)
 9. قوس (آذر)
 10. جدی (دی)
 11. دلو (بهمن)
 12. حوت (اسفند)

 

در صورتی که  مایل به انجام  سرکتاب هستید می توانید با پرداخت هزنیه  کم از طریق لینک زیر انجام دهید

روی لینک  زیر کلیک کنید

 

سرکتاب آنلاین به همراه دعا های رایگان