ذکرهای بسیار مجرب جهت حل مشکلات

admin دعا و ذکر

پیروزی بر دشمن

به جهت طلب فتح و ظفر
بر اعداء ۴۱ بار خالصانه سوره توبه
را بخواند و به روایتی ۲۱ بار بخواند

خواص آیات قرآن ۸۵

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

خواب آرام

درمان بیخوابے

اگر دچار بیخوابے شدے
این بخش از آیه ۲۵۵ بقره را
۳۶ مرتبه بخوان بخواب روے

کشکول شمس ۷۰۰

انهدام گناهان

بهجت عارفان ره ؛
صلوات منهدم کننده گناهانست
چنان که پیامبر فرمودند هر کس
یک مرتبه بر من صلوات بفرستد
یک ذره از گناهانش باقے نماند

نکته هاے ناب ۶۹

خواص شیر

افزایش
هوش کودک

پیامبر اڪرم ص ؛
به زنان حامله شیر بدهید
پس قطعا شیر هوش کودک
را افزایش مے دهد

اسلام پزشک بیدارو ۱۱۴

مطیع شدن فرزند

امام صادق ؏ ؛
هرڪس با ایمان “سوره صف”
را ۱۰۷ بار با نیت خالص و توجه
به خدا و معنی بخواند فرزندانش
مطیع و فرمانبردارش شوند

خواص آیات قرآن ۱۷۳

دشمن قوی

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

دفع دشمن و بدخواه

خواندن هفت مرتبه اسم
مبارکه【اَلرَّقیبُ】برای دفع دشمن
قوی مجرب است

معراج الذاکرین ۱۰۴

ازدواج

پیدا کردن
شوهر برای دختر

اگر سوره فتح را تا آیه ۱۹ با
زعفران بر جامه دختری بنویسند
شوهری برایش پیدا شود⇨

خواص الآیات ۱۰۴

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

اجابت حاجت

به جهت هر حاجت به طور
پیوسته ۱۸۰ بار سوره قارعه را بخواند
روا شود و اگر معیشتش تنگ باشد
نویسد و همراه بدارد وسیع گردد

حاشیه تفسیر زواره باب ختومات

دفع ترس

امـام صـادق ع؛
هر ڪس ڪہ از سلطان یا شخصے
مےترسد بہ هنگام ورود نزد وے
《سوره تغابن》را بخواند
خداوند شر او را از وے باز
مےدارد

تفسیر برهان ۲۳/۸

رفع درد و گرفتاری

امام صادق ع ؛
هرڪہ این دعارا ۳بار بخواند
گرفتارےاو برطرف شود واگر
جهت رفع درد ،دست را روے موضع
دردبگذارد و بخواند دردش
زایل گردد

گوهر شب چراغ ۱۱۴/۱

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

داشتن《انگشتر فیروزه》
براے گشایش امور و باز شدن
گره هاے مشڪلات و بخت بسیار
نتیجہ بخش اسـت

ذکرهاے عارفان ۱۲۹

فرزند دار شدن

امام باقر ع؛
جهت فرزند دار شدن به مدت یک سال
۱۰۰ بار آخر هر شب استغفار کن و اگر شب آن را انجام ندادی
در روز قضایش به جا بیاور

مصباح کفعمی ۵۸

رفع ترس

امام صادق ع؛
در مواضع وحشتناڪ دست
بر سر بگذار.و آیہ ۸۳ آل عمران را
بلند بخوان و نیز اذان گفتن
با صدای بلند در مڪان خلوت
جهت دفع ترس مؤثر است

مفاتیح

غنی شدن

پیامبر اڪرم ص
به اصحاب در وقتی که از تنگدستے
خود شڪایت ڪردند این دعا را تعلیم
فرمود ڪه دائم بخوانند
و غنے شوند

شفاخانه قرآن

نجات از درماندگی

هر ڪس در ڪارےدرمانده شد
این ذڪر را هزار مرتبہ بگوید تا
از آن مهلڪہ خلاص شود

تحفه رضوی ۲۱۰

خلاصی از گرفتاری

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

ختم سوره مبارکہ تکویر

امام صادق ع ؛
بہ جهت خلاصے از بلیات و
گرفتارے ها ۲۱ بار خوانده شود

تفسیر زواره ۸

تقویت حافظه

امام ڪاظم ع ؛
بہ عبدالله بن جندب فرمودند زیاد بخوان

بسم الله الرحمن الرحیم
لا حَوْلَ وَلاقُوَّهِ اِلاّ بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ

مفاتیح

رام کردن

براے رام ڪردن سرڪش بر
ڪاغذ زرد بنویسد و بر او بندد

آیہ ۱۸ سوره یس‌

قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا
لنرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم

زاد المعاد ۱۴۴

رحلت پیامبر تسلیت باد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

امام حسن ؏ ؛
بین حق و باطل چهار انگشت فاصله
است ؛ آنچه با چشم ببینی حق است
و چه بسا که باطل را با گوش بشنوی

از هر معصوم چهل حدیث ۱۰۵

 

خواب آرام

هرڪس《سوره یس》را
همراه خود داشتہ باشد خواب ‌هاے
راست و خوب مے بیند

بصائر ۶۸/۳۳

 

مرجع

اجابت حاجت

جهت اجابت حاجت و برآورده
شدن آرزو بعد از ۷ بار صلوات آیہ
۵۱《سوره یس》را بخواند

زادالمعاد ۲۴۷

رفع غم

هر بنده ای که داخـل صبـح
شود و سه مرتبه این ذکر را بخواند
حق تعالی هفتاد نوع بلا را از او
دور می کند که کمترین آنها
اندوه باشد

امید درماندگان ۴۹/۲

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

خوشبخت شدن

جهت خوشبخت شدن و
رسیدن به سعـادت این دعـا هر روز
خوانده شود

دروالکلم وعبدالله فقینی

 

برکت عجیب

هر کس《سوره حجر》را
با نیت خالص و توجه به خدا بنویسد
و در کیسه خود نهد نقد کیسه
و منافع او بسیار شود و
مردم با او بسیار معامله کنند

خواص الآیات

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

محبت

هر کس روزی صد مرتبه
ذکر《 یا رحیم》را بگوید خداوند
او را به خلق و خلق را به او
مشفق و مهربان گرداند

خواص اسماء الحسنی ۸۷

کسب روزی آسان

برای کسب روزی آسان
و گشایش کارها هر روز این آیه
شریفه را ۳۵۰ بار بخواند که
از مجربات است

رهنمای گرفتاران

شاید دوست داشته باشید:

آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات 2

پر.شدن شیر مادر برای پر شیر شدن زنی که طفل شیرخوار دارد این دعا را نوشته در آب حل کرده […]

آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات 1

برای اطلاع ازآینده خود هر کس می خواهد از اینده خودش اطلاع پیدا کنه هر کس می خواهد از اینده […]

ذکرهای بسیار مجرب جهت حل مشکلات 13

اجابت حاجت در 1 روز هرڪس بہ صحرائے رود پس خطے دور خود بڪشد و رو بہ قبلہ ۷۰ بار […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *