ذکرهای بسیار مجرب جهت حل مشکلات 9

admin دعا و ذکر

جمعه بخوان

سوره مبارڪه دهر

هرڪس با ایمان در شب یا روز
جمعه این سوره مبارکه را بخواند در
بهشت براے خود مقام عالی بسازد

خواص الآیات ۱۹۲

مطالبِ بیشتر

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

چـه جـالـب

هفتـاد حـج

امام صـادق (؏) ؛
صلوات بر محمد و آل محمد میان
فریضه ظـهر و عـصر با هفـتاد حـج
برابرے می ڪند

رهنماے گرفتاران ۲۷۵

دلـــے آرام

براے آرام شدن دل مشوش و
پریشان و خیالی باطل این ڪلمات
را بسیار بخواند

“رفع نگرانی و تشویش”

منتخب الختومات

مطالب بیشتر

بدزبان

سـوره زخرف

مـرحوم لواسانی (ره) ؛
اگر زنی نافرمانی کند و بدزبان باشد
“سوره زخرف” را نوشتہ و با آب باران
بشویند و به خورد زن دهند

منتخب الختوم ۲۰۹

وسعت روزی

توسل به امام جواد

به جهت وسعت رزق و روزے
پس از نمازهاے یومیه بر این دعا
مداومت ورزید

منبع : چشمه رستگارے ۴۵

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رسیدن به گمشده

این دعا از امام زمان (عج)
برای کسیکه چیزے از او گمشده
یا حاجت مهمے دارد روایت شده
شده و هر که حاجت مهمے دارد
این دعا را زیاد بخواند

بخشش و امان از عذاب

پیامبر اڪرم ص ؛
خداوند مے‌فرماید لا إلهَ إلّا الله
دژ من است پس هر ڪس در آن
وارد شود از عذاب در امان است

آداب سالک ۴۳

 

دعای قبل از خواب

امام صادق ؏ ؛
هرڪس هنگام رفتن به بستر
۳ بار این دعا را بخواند همچون
روز تولدش از مادر ، بے‌گناه و
پاڪیزه شود

الکافی ۵۳۵/۲

اجابت

اسماء الحُسنے

هرڪس هنگام دعا ۷۰ بار
یـا بَـدیـع
بخواند دعایش مستجاب شود

اذکار شگفت انگیز

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

خواص یس

استجابت دعا

هر ڪس حاجتے دارد
قبل از آنکه از خداوند بخواهد
سوره یس را تلاوت کند سپس
حاجت خواهد حتما حاجت او
برآورده شود

بصائر ۶۰۹/۳۳

اهمیت دست شستن

دفع فقر و
طول عمر

امام صادق ؏ ؛
دست هایتان را پیش و پس از
غذا بشویید ڪه فقر را مے‌برد و
بر عمر مے‌افزاید

المحاسن ۲۰۲/۲

اعتماد به نفس در انجام کار

امام صادق ؏ ؛
هرگاه براے ورود به ڪارے
ترس و وحشت داشتے ، این
آیه را بخوان سپس اقدام ڪن

تفسیر نور الثقلین

از بین بردن ناراحتیهای فکری

دعایی جهت دفع پریشانی
و نومیدی که منقول از امام علی
است زیر آسمان و مأیوس
از غیر خدا بخوانید

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

بحارالانوار ۹۵/۲۸۴

بینیازی از اولاد

آیه ۵ سوره مبارکه ضحی
را روزی ۱۰۲ مرتبه بخواند از اولاد
بی نیاز گردد و بهبودی در امرش
ظاهر گردد

خواص الآیات ۱۵۵

آیه درمانی

استجابت حاجات مهم

اگر ڪسی این آیه را هزار بار
با نیت خالص و توجه به خدا بخواند
هر حاجت ڪه داشته باشد روا شود

خواص الآیات ۹۸

مطالبِ بیشتر

خواص اسماء ادریسیه

پایان فقـر

هر کس تنگدست و فقیر
باشد به این اسم مداومت کند
فقر و پریشانے از وے زایل گردد
و از تنگدستے خلاص شود

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

رهایی از بیخوابی

جهت رهایے از بیخوابے
فرستادن حداقل ۱۱۰ صلوات از
مجربات است

منبع: تحفه الرضویه ۳۱۱

سوره یس

اجابت حاجت

در هنگام درماندگی خالصانه
سوره یس بخواند و به هر “مبین”
که رسد حاجت بخواهد مداومت
کند تا مراد ببیند⇨

ختوم و اذکار ۱۵۲/۱

رسیدن به حاجت

به جهت حاجات
و مطالب کلی ۷۰ بار بخواند
مجرب است ان شاء الله

منتخب الختوم

چـه جـالـب

شباهت فرزند

پیامبر اڪرم (ص) :
براے نطفه هاے خود بهترین زن را
انتخاب ڪنید زیرا زنان شبیه برادر
و خواهرانشان به دنیا می آورند

کنزالعمال

شاید دوست داشته باشید:

آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات 2

پر.شدن شیر مادر برای پر شیر شدن زنی که طفل شیرخوار دارد این دعا را نوشته در آب حل کرده […]

آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات 1

برای اطلاع ازآینده خود هر کس می خواهد از اینده خودش اطلاع پیدا کنه هر کس می خواهد از اینده […]

ذکرهای بسیار مجرب جهت حل مشکلات 13

اجابت حاجت در 1 روز هرڪس بہ صحرائے رود پس خطے دور خود بڪشد و رو بہ قبلہ ۷۰ بار […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *