ذکرهای بسیار مجرب جهت حل مشکلات 1

admin دعا و ذکر

رزق روزی

قرائت سوره مبارڪه “قـدر”
روزے ده مرتبه بعد از نماز صبح
موجب تاثیر زیادے در افزایش
رزق و روزی خواهد داشت

گوهر شب چراغ ۱۵۶

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

خواب آرام

درمان بیخوابے

اگر دچار بیخوابے شدے
این بخش از آیه ۲۵۵ بقره را
۳۶ مرتبه بخوان بخواب روے

کشکول شمس ۷۰۰

 

گشایش بخت

ازدواج

جهت بخت گشایی ذکر
《یا لطیف》را هر روز ۱۲۹ مرتبه
با توجه و امید به خدا بخواند

 

آزادی از زندان

جهت آزادے ڪسیڪه بیگناه
در زندان باشد روزے ۱۰۲۱ بار بخواند
به زودے خلاص شود

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

آیه درمانی

پرداخت دیون

در هر روز ۴۱ مرتبه تا ۴۱ روز
بعد از نماز صبح بگوید براے
پرداخت قرض ها بسیار
مجرب است

 

دولت

نورانیت دل

بسیار خواندن این اسماء موجب
نورانیت دل و غنے شدن و به دولت
رسیدن خواهد شد به حدےکه مردم
بِلاد به او احتیاج پیدا ڪنند

گوهر شب چراغ ۳۳۲/۲

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

گناه ‌شناسی

غـیبت

غیبت = خوردن گوشت برادر مرده
این اصلاً شوخی نیست

آیا ڪسی از شما دوست دارد
ڪه گوشت برادر مرده اش را بخورد؟

حجرات آیه ۱۲

 

بستن زبان

هرڪس《سوره بروج‌》 را به
جهت دفع بدگو و بد زبان ۳ بار
با نیت خالص بخواند زبان بدگو و
بدزبان بستہ شود و از هرزگے و
بدگویے آنان محفوظ ماند

خواص آیات قرآن ۲۰۰

 

دعا درمانی

رفع حاجت

براے هر حاجتے بعد از
نماز صبح ۱۰۰۱ مرتبہ بگوید

کشکول شمس ۷۸۱ و ۶۹۴

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

طول عمر

فیض کاشانی :
جهت طول عمر و دفع مرگ مفاجات
و توسعه معاش بعد از هر نماز ۱۸ بار
ذکر《یا حیّ》 را مداومت کنند

مفاتیح الحاجات ۲۶

 

فروش ملک

هر ڪس مےخواهد خانہ و یا
سرمایه‌اش بفروش رسد این دعا
را نوشتہ و بہ آن محل نصب ڪند
زودتر بہ فروش مے رسد

رهنمای گرفتاران

 

استغفار

هرڪس زیاد استغفار ڪند
خداوند نسبت به هر غصّه و اندوهے
گشایشے برایش قرار دهد
و از هر تنگنایى راه خروجى
پیش پایش گذارد

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

آمرزش گناهان

شیخ بهایے بہ نقل از
امام صادق ع روایت ڪرده ؛
هرڪس بعد از نماز واجب تسبیح
“حضرت فاطمہ س” را به جا آورد
تمامے گناهانش آمرزیده میشود

راهنمای گرفتاران

 

سخن ناب

کار خیر

در دنیا یڪ نفر را که هم شده
خوشحال ڪن !
شاید فردا نتیجه همان ڪار
تنها راه نجاتت باشد

 

روزی

اگر کسے در سجده‌ های نماز
واجب این دعا را بخواند
روزی‌ اش زیاد مےشود

مصباح کفعمی ۱۷۰

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

ثروت و جاه

هرڪس ۱۰۵ بار صبح و
۱۰۱ بار شب بگوید ” اَلرَّحْمن ”
و همیشہ این عمل را ورد خود سازد
در هر کارے ڪہ قصد داشتہ باشد
و ثروت و جاه خواهد رسید و
مجرب است

 

امان از گناه

امام علی ؏ ؛
هرڪس نماز صبح را بر پا دارد
و پس از نماز《سوره توحید‌》را
۱۱ مرتبه بخواند آن روز مرتڪب
گناه نمےشود هر چند شیطان
به سوے او طمع ڪند

ثواب اعمال ۳۴۱

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

حاجات بزرگ

براے برآمدن حوائج بزرگ
مجرب است و بسیارے از بزرگان
بر این ڪلمات مداومت ڪرده
و مطلب را یافته اند

بحر الغرائب ۱۹۷

 

رحلت پیامبر‌ تسلیت باد

پیامبر اڪرم ص ؛
خدا را بخوانید و به اجابت دعاے
خود یقین داشتہ باشید و بدانید ڪه
خداوند دعا را از قلب غافلِ بیخبر
نمے پذیرد

بحارالانوار ۳۲۱/۹۰

 

اعمال قبل خواب

امام محمد باقر علیه السلام ؛
کسی که هر شب قبل خواب سوره
واقعه را بخواند خدای ﷻ را در حالی
ملاقات می کند که صورت او مانند ماه شب چهارده است

 

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

حدیث

امام حسن ؏ ؛
آنچہ به من مے رسد زهرى است
ڪه با دسیسه به کامم ریخته
مى شود اما اے اباعبدالله
هیچ روزے مانند روز
[مصیبت] تو نیست

الأمالى صدوق ۱۷۷

 

سوره‌ درمانی

شڪـم درد

امام صادق (؏) ؛
جهت دفع درد شکم سوره مبارکه
《حجرات》را هفت مرتبه
بخواند موثر است

 

ذکردرمانی

رفع اختلاف
بین زوجین

به جهت سازگارے و رفع اختلاف
بین زن و شوهر ۱۰۰۱ مرتبه «یٰا وَدودُ»
بخواند مجرب است

مجموعه اذکار و ادعیه

باز کردن سر کتاب آنلاین+دعاهای رایگان

آیه درمانی

ثروتمندی و توانگری

خواندن آیات کفایت ۷۰ مرتبه
بعد از نمازها براے دفع فقر و
پریشانے مجرب است

 

سخن ناب

حاج آقا دولابی

هیچوقت وارد گذشته هیچ آدمی
نشو و زیر و روش نڪن
حتی عزیز ترینت !
زیباترین باغچه رو هم ڪه بیل بزنے
حداقل یه ڪرم توش پیدا می ڪنے

 

توسعه رزق

راغب اصفهانے در محاضرات خود
آورده امام علی؏ براے وسعت رزق
این دعا را ۳ بار در سجده میخواندند

رَبِ‏ إِنِّی‏ ظَلَمْتُ‏ نَفْسِی‏ فَاغْفِرْلِی

چشمه رستگاری

شاید دوست داشته باشید:

آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات 2

پر.شدن شیر مادر برای پر شیر شدن زنی که طفل شیرخوار دارد این دعا را نوشته در آب حل کرده […]

آیات بسیار مجرب جهت حل مشکلات 1

برای اطلاع ازآینده خود هر کس می خواهد از اینده خودش اطلاع پیدا کنه هر کس می خواهد از اینده […]

ذکرهای بسیار مجرب جهت حل مشکلات 13

اجابت حاجت در 1 روز هرڪس بہ صحرائے رود پس خطے دور خود بڪشد و رو بہ قبلہ ۷۰ بار […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *